Alpaka-Ranch-Marschel
  ALPAKAS zum WOHLFÜHLENverkauft


MMU Del  Antão, Hengst

geb. 28.05.2021

Vater : MMU Delaware

Mutter: MMU Bronze Mandalay


MMU Peytoo, Stute

geb. 08.06.2021

Vater: Falnders Ciano ET

Mutter: AAGS PilladaMMU Bronze Chief Kiowa, Hengst

geb. 07.06.2021Vater: AHL Bronze Makaio

Mutter: MMU Shoshoni